Alaphang

Tudományban, művészetben élni és tevékenykedni, amióta az ember önmagáról gondolkodik kiváltság és misztikum, amely egyfajta beavatottság élménnyel ajándékozza meg az önmagát tudósnak vagy művésznek tartó embert. Bár e két gondolatkör szeretne elhatárolóldni a másiktól, ez természetükből fakadóan lehetetlen. A tudomány és a művészet is szeretné magát az emberiség szolgálójaként látni, pedig valójában mindkettő önmagáért van és az ember egyéni boldogságát rejti magában. Miért is? Ha az emberi boldogságnak egyetlen olyan feltétele van, amely nem helyettesíthető, ez pedig a szabadság, pontosabban a döntés szabadsága. A tudományban az ember szabadon gondolkodik, a művészetben szabadon érez. Minden másban, így a társadalmi közéletben, a vallásban, a materiális világban az ember döntései korlátozva vannak. A tudományban az ember megismerni akar, a művészetben alkotni valami mást a megismert világból. Így tudós és művész szabadon kereshet, alkothat, törekedhet a teljességre, miközben mindez boldoggá teheti.

Bejelentkezés

E-mail

foxyform

Újabb bizonyítékok a Maja naptár végére

A guatemalai La Coronában a régészek egy 1300 éves Maja szöveget fedeztek fel, amelyel megtalálták a második ismert utalást a maja naptár végső dátumára, 2012. 12. 21.-re.

Régészek
Canuta és munkatársai jelentős maja hieroglifákat fedezett fel a guatemalai La Coronában (Forrás: Image courtesy of Tulane University)

A két régész, Canuta és Barrientos a valaha felfedezett leghosszabb maya szöveget találták meg Guatemalában. A szöveghez vezető faragott lépcsőház írásai a La Corona 200 éves történelmét eleveníti fel.

A Texas Egyetem kutatója, Stuart 1997-ben már járt La Coronában és a visszaemlékezései szerint a lépcsőházban 56 hieroglifa látszódik, amely Kr. U. 696-ban készült, és a maják legernagyobb uralkodójának Yuknoom Yich'aak K'ahk' Calakmul vereségét ábrázolja, Tikaltól 695-ből. A hieroglifák szerint a csatában megölték az uralkodót és szövetségeseit is.

Ez az időszak egy politikailag nagyon széttagolt és zűrzavaros időszak a maja történelemben. Stuart szerint ez az instabil időszak egy nagy ciklusnak tekinthető, amely 2012-ben fog véget érni.

A felfedezés tehát nem egy próféciát ábrázol, hanem egy kaotikus időszakot, amelynek végét egy nagyobb kozmológiai rendszerbe foglaltak 695-től 2012-ig.

További ajánlataink

Ma már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy az etikai vegetári... »
A borleves megjelenése a 17. századra tehető. Ugyanebben az időben jelent meg a cukor, a... »
A Maros Magyarország egyik legkevésbé ismert folyója,... »
Az evolúcióelméletet kezdettől vita és értetlenség vette körül. A  darwini... »