Alaphang

Tudományban, művészetben élni és tevékenykedni, amióta az ember önmagáról gondolkodik kiváltság és misztikum, amely egyfajta beavatottság élménnyel ajándékozza meg az önmagát tudósnak vagy művésznek tartó embert. Bár e két gondolatkör szeretne elhatárolóldni a másiktól, ez természetükből fakadóan lehetetlen. A tudomány és a művészet is szeretné magát az emberiség szolgálójaként látni, pedig valójában mindkettő önmagáért van és az ember egyéni boldogságát rejti magában. Miért is? Ha az emberi boldogságnak egyetlen olyan feltétele van, amely nem helyettesíthető, ez pedig a szabadság, pontosabban a döntés szabadsága. A tudományban az ember szabadon gondolkodik, a művészetben szabadon érez. Minden másban, így a társadalmi közéletben, a vallásban, a materiális világban az ember döntései korlátozva vannak. A tudományban az ember megismerni akar, a művészetben alkotni valami mást a megismert világból. Így tudós és művész szabadon kereshet, alkothat, törekedhet a teljességre, miközben mindez boldoggá teheti.

Bejelentkezés

E-mail

foxyform

Folyékony vízóceán rejtőzhet a Titán kérge alatt

A Cassini mérései alapján arra következtetnek a kutatók, hogy egy folyékony állapotú vízréteg húzódhat a hold fagyos kérge alatt.

Ahogy a Titán halad a Szaturnusz körüli pályáján a távolság függvényében változik a rá ható gravitációs erő. A számítások szerint a gázbolygó tömegvonzása 1 méteres kidudorodást (szilárd árapályhullámot) idézhetne elő, ha a hold csak szilárd kőzetekből állna. Ezzel szemben a szonda mérései szerint kb. 10 méterrel emelkedik meg a kéreg, amikor közelebb van az égitest a Szaturnuszhoz. A felszín alatti óceán létezését sejtető tanulmányt a Science-ben jelentették meg.  Mindössze 16 nap alatt kerüli meg anyabolygóját a szerves anyag ködbe burkolózó hold.  A bolygó gravitációja deformálja, elnyújtja  a nem teljesen gömb alakú hold formáját. 8 napos ciklusokkal változik a Titán nagyobbik tengelyének hossza, ahogy a Szaturnusz tömegvonzása rángatja.

A tudósok nem voltak biztosak benne, hogy képes lesz a szonda kimutatni a kidudorodást. Azonban a 2006 február 27-e és 2011 február 18-a között végrehajtott 6 megközelítés alapján képesek voltak feltárni a hold belső szerkezetét a gravitációs tér eltéréseinek feltérképezésével. A Cassini a NASA mély űri hálózatán (Deep Space Network; DSN) keresztül juttatja haza a begyűjtött adatokat.

„Ultra-nagy pontosságú méréseket végeztünk és szerencsére a Cassini képes volt stabil kapcsolatot tartani a DSN-nel.”-mondta Sami Asmar, a Cassini csapat tagja. A Szaturnusz által keltett dagály nem  olyan nagy mint a Jupiter belső holdjain tapasztalható. Ám a Titán felszínének közvetlen megfúrásáig ezek a mérések szolgáltatják a legpontosabb információkat a Titán belsejéről. Nem feltétlenül kell egy óriási, mély óceánt feltételezni, hogy megmagyarázható legyen a kéreg mozgása. Mivel a Titán kérgének nagy része vízjégből áll, a kutatók szerint az alatta húzódó óceánt is valószínűleg folyékony víz alkotja. Tulajdonképpen a kéreg úszik a szilárd köpeny felett húzódó lávaként funkciónáló folyékony vízóceánon. 

Titan

A Földön is megfigyelhető hasonló jelenség. A Hold gravitációs ereje miatt a nyílt óceánon a dagályhullámok 60 centiméterrel emelik meg a felszínt. Ez a hatás a földi kéregben is jelentkezik. A Hold és a Nap tömegvonzása miatt kialakuló szilárd dagályhullámok magassága fél méter. Az hogy van egy folyékony, nagyrészt vízből álló szféra a Titánon még nem feltétlen jelenti azt, hogy élet is létezhet a holdon. Nem tudhatjuk ugyanis, hogy az óceán közvetlenül érintkezik-e szilikátos kőzetekkel, melyekből kioldódhatnak az élet számára nélkülözhetetlen tápelemek.

Másrészről viszont a folyékony víz jelenléte segíthet megmagyarázni a metán felszínre szivárgását és a felszín alatti tárolódását. A Titán legtöbb különös jellemzője abból a tényből vezethető le, hogy bőségesen rendelkezésre áll ez az alapvető szerves gáz. Annak ellenére, hogy az atmoszférában instabil és viszonylag rövid idő alatt megsemmisül, átalakul más anyagokká. Egy ammónia tartalmú folyékony vízóceán megfelelően megmagyarázhatná ezt a talányt. A víztestben felszálló könnyű ammóniai-víz diapírok nagy mennyiségű metánt szabadíthatnának ki a fagyott kéregből és mély metán-rezervoárként is funkcionálhatna.

További ajánlataink

Bolygónk első xenotranszplantációs kezelése (állati... »
A cím a népszerű amerikai sitcom, a The Big Bang theory (kis hazá... »
Stephen Hawking nem a szokványos fizikusok sorába tartozik. A laikus... »
Egy nemzetközi kutatócsoport figyelemreméltó bizonyít... »