Alaphang

Tudományban, művészetben élni és tevékenykedni, amióta az ember önmagáról gondolkodik kiváltság és misztikum, amely egyfajta beavatottság élménnyel ajándékozza meg az önmagát tudósnak vagy művésznek tartó embert. Bár e két gondolatkör szeretne elhatárolóldni a másiktól, ez természetükből fakadóan lehetetlen. A tudomány és a művészet is szeretné magát az emberiség szolgálójaként látni, pedig valójában mindkettő önmagáért van és az ember egyéni boldogságát rejti magában. Miért is? Ha az emberi boldogságnak egyetlen olyan feltétele van, amely nem helyettesíthető, ez pedig a szabadság, pontosabban a döntés szabadsága. A tudományban az ember szabadon gondolkodik, a művészetben szabadon érez. Minden másban, így a társadalmi közéletben, a vallásban, a materiális világban az ember döntései korlátozva vannak. A tudományban az ember megismerni akar, a művészetben alkotni valami mást a megismert világból. Így tudós és művész szabadon kereshet, alkothat, törekedhet a teljességre, miközben mindez boldoggá teheti.

Bejelentkezés

E-mail

foxyform

Jeles évforduló volt a magyar földtan történetéből

165 éve július. 6-án tartotta a Magyarhoni Földtani Társulat első közgyűlését. Azonban a társulat megalakulásának eszméjét a lelkes beszterczebányai tanár, dr. Zipser András javasolta, a magyar orvosok és természetvizsgálók Sopronban tartott VIII. nagyülésén, 1847 augusztus 11-én. A viharos idők miatt csak 3 év múltával csírázott ki társulat csemetéje; az is közismert, hogy a nagylelkű magyar főúr,  Esterházy Pál herceg pártfogása indította meg elsősorban az elvetett mag csírázását.  Kubinyi Ágoston és Ferenc, Marschan József, Pettkó János és a javaslattevő Zipser András tanácskozása 1848 január 3-án Videfalván került sor, ahol előkészítették a talajt; de az eközben kitört viharban nem nem bontakozhatott ki a társulat.

Zipser AndrásZipser András

Kubinyi Ágoston
Kubinyi Ágoston

A szabadságharc leveretése után egyhamar alig jöhetett volna létre a társulat, ha  Haidinger Vilmos, az akkori bécsi ifjú mineralogusok és geologusok vezetője, szaktudományaink terjesztésének szempontjából kiindulva, pártfogása alá nem vette volna magyar kollégái ügyét. Mint az 1849 december 1-jén fölállított cs. kir. birodalmi földtani intézet igazgatója a bécsi kormánynál jól előkészítvén az utat, 1850 május vége felé Pestre küldte volt dr.  Hörnes Móriczot,  mint a nevezett intézet biztosát, hogy az itteni földtudósokkal a fölállítandó társulat programját megállapítsa. Az értekezletre 1850 május 24-én került sor. Hörnes mellett jelen volt Engel Sándor, Fuchs Vilmos, Kubinyi Ferencz, Kováts Gyula, Mikecz András, Nendtvich Károly, Petényi Salamon és Szabó József.

Az értekezleten a következő határozatokat hozta:

  1. Megbízták Kubinyi Ágoston, hogy egy magyarhoni földtani társulat alapíthatásához felsőbb helyen a szükséges engedélyt megszerezze.
  2. Kováts Gyula megbízták a szükséges alapszabályok megszerkesztésével.

Ebben a következő pontok kiemelendők: 

  • a) A Magyarhoni Földtani Társulat, amely magánegylet, szoros tudományos kapcsolatban van a bécsi cs. kir. birod. földtani intézettel, 
  • b) A társulat a Magyar Nemzeti Múzeummal is szoros viszonyban áll, a gyűjtött tárgyak annak tulajdonába mennek át. 
  • c) A Magyar Nemzeti Múzeum szolgáltat helyiséget, őrzi a társulat iratait, és tisztviselői ingyen szolgálatukat felajánlják, 
  • d) A társulat minden pénze csak valóságos tudományos működésekre fordítandó. A tagok ingyen szolgálnak; csak úti költségeik és munkadíjai téríttetnek meg. 
  • e) A felsőbb engedély után azonnal nyilvános közgyűlés tartandó, amelyre az összes aláírót meghívják, s az elfogadandó alapszabályok azonnal kinyomassanak,
  • f) A megalakulás után a tudományos kutatások még a nyáron haladék nélkül megkezdessenek.

 

Ezen program értelmében azután 1850 júl. 6-án tartották meg az első közgyűlés, a társulat tényleg megalakult és megválasztattak Kubinyi Ágoston elnöknek, Kováts Gyula titkárnak, és dr. Wagner Dániel pénztárosnak.


A Földtani Társulat 50 éves története
Az MFT tagjainak alakulása

Június 6-án ünneplte tehát hivatalosan is a Magyarhoni Földtani Társulat születésnapját. A földtani társulatok közül a magyart negyedikként alapították, az angol, a francia, és a német után.

Kapcsolódó tartalmak: 

További ajánlataink

Konferenciánkkal szeretnénk lehetőséget és fórumot... »
Az Antikvárium.hu, Magyarország legnagyobb antikvár könyvkínálattal rendelkező oldalának... »
Ha van egy tökéletesen átlagos, már százszor elism... »
Mintegy 38 millió évvel ezelőtt még trópusi őserdők zö... »