Alaphang

Tudományban, művészetben élni és tevékenykedni, amióta az ember önmagáról gondolkodik kiváltság és misztikum, amely egyfajta beavatottság élménnyel ajándékozza meg az önmagát tudósnak vagy művésznek tartó embert. Bár e két gondolatkör szeretne elhatárolóldni a másiktól, ez természetükből fakadóan lehetetlen. A tudomány és a művészet is szeretné magát az emberiség szolgálójaként látni, pedig valójában mindkettő önmagáért van és az ember egyéni boldogságát rejti magában. Miért is? Ha az emberi boldogságnak egyetlen olyan feltétele van, amely nem helyettesíthető, ez pedig a szabadság, pontosabban a döntés szabadsága. A tudományban az ember szabadon gondolkodik, a művészetben szabadon érez. Minden másban, így a társadalmi közéletben, a vallásban, a materiális világban az ember döntései korlátozva vannak. A tudományban az ember megismerni akar, a művészetben alkotni valami mást a megismert világból. Így tudós és művész szabadon kereshet, alkothat, törekedhet a teljességre, miközben mindez boldoggá teheti.

Bejelentkezés

E-mail

foxyform

A világ legrégibb divattáskáját tárták fel Németországban

A világ legrégebbi "divattáskáját" tárták fel Németországban, a tarsolyt száz kutyafog díszítette.

 

Az ásatások Lipcse közelében egy 100 hektáros területen folynak, ahol 2015-ben egy külfejtéses szénbányát létesítenek - olvasható a National Geographic (news.nationalgeographic.com) hírei között.

Őskori retikül

A táskát egy Kr.e. 2500-2200 közötti időszakból származó sírban fedezték fel. Az évezredek során a bőr vagy a szövet elenyészett, csupán a száz, egy irányba mutató kutyafog maradt meg.

"Észak- és Közép-Európában gyakran találunk a kőkori temetkezésekben kutya- vagy farkasfogakat. Egy ilyen táska elkészítéséhez legkevesebb egy tucatnyi eb foga kellett, a jelek szerint a tarsoly igen divatos lehetett a maga idejében" - hangsúlyozta Harald Stäuble vezető régész.

A feltárások során napvilágra kerültek kőkori és bronzkori települések, háromszáz sír, több száz kőeszköz, dárdahegy, cserépedény, csontgomb, valamint találtak egy borostyánnyakláncot is.

Több ezer lelet került elő későbbi korokból is, így feltártak a Kr.e. 50. tájáról származó sírt, amelyben fél kilogramm aranyékszerrel ékesített nő aludta örök álmát.

További ajánlataink

Ma már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy az etikai vegetári... »
A borleves megjelenése a 17. századra tehető. Ugyanebben az időben jelent meg a cukor, a... »
A Maros Magyarország egyik legkevésbé ismert folyója,... »
Az evolúcióelméletet kezdettől vita és értetlenség vette körül. A  darwini... »