Alaphang

Tudományban, művészetben élni és tevékenykedni, amióta az ember önmagáról gondolkodik kiváltság és misztikum, amely egyfajta beavatottság élménnyel ajándékozza meg az önmagát tudósnak vagy művésznek tartó embert. Bár e két gondolatkör szeretne elhatárolóldni a másiktól, ez természetükből fakadóan lehetetlen. A tudomány és a művészet is szeretné magát az emberiség szolgálójaként látni, pedig valójában mindkettő önmagáért van és az ember egyéni boldogságát rejti magában. Miért is? Ha az emberi boldogságnak egyetlen olyan feltétele van, amely nem helyettesíthető, ez pedig a szabadság, pontosabban a döntés szabadsága. A tudományban az ember szabadon gondolkodik, a művészetben szabadon érez. Minden másban, így a társadalmi közéletben, a vallásban, a materiális világban az ember döntései korlátozva vannak. A tudományban az ember megismerni akar, a művészetben alkotni valami mást a megismert világból. Így tudós és művész szabadon kereshet, alkothat, törekedhet a teljességre, miközben mindez boldoggá teheti.

Bejelentkezés

E-mail

foxyform

Valami megváltozott 3,2 milliárd éve

A ma elfogadott kontinensvándorlási elmélettel megfelelően értelmezhető a földtörténet legtöbb eseménye, a hegységek kialakulásától a kontinensek feldarabolódásáig. Ám úgy tűnik a lemeztektonika nem ad magyarázatot a 3 milliárd évnél korábbi földtani folyamatokra. Ez a következtetése Thomas Naæraa Nature-ben közölt doktori értekezésének. A szerző a dániai Nordic Center for Earth Evolution and Natural History Museum munkatársa.

A Föld legősibb kontinensei a maitól jelentősen eltérő geológiai környezetben jöttek létre. A bolygó történetének első 1,5 milliárd évében lejátszódó folyamatok nem magyarázhatóak meg a lemeztektonikával, a kontinensvándorlással és az óceáni kőzetlemez folyamatos keletkezésével.

Ez azért fontos kérdés, mert egy sor jelenség - vulkanizmus, földrengések, a klíma változása, fajok kialakulása - kapcsolódik a lemeztektonikához. A modellt az 1960-as években fogadta el széleskörűen a tudományos közösség. Næraa arra a következtetésre jutott, hogy a bolygó életének teljes hosszára a tudomány mai állása szerint már nem alkalmazható.

A 40 éves dán geológus 2006 óta végez kutatásokat a nyugat grönlandi Nuuk régió 3,85 milliárd éves ősi kőzetein. Eoarchaikumi és mezoarchaikumi gneiszek és migmatitok Hf és O izotóp összetételét, U-Pb korát határozta meg. Azt az időintervallumot vizsgálta, amikor a feltételezések szerint beindulhattak a maihoz hasonló lemeztektonikával jellemzett földtani folyamatok.

Eredményei szerint a 3,9-3,5 milliárd évvel ezelőtti időszakban még 3,9 milliárd évnél idősebb forrásokból származó magma hozta létre a kőzeteket. A Föld korai kérgében még jelentős mennyiségű radioaktív elem termelt hőt. Emiatt elképzelhető, hogy a kérgen belül olvadás (migmatit testek) és differenciálódás (TTG suit; tonalit–trondhjemit–granodiorit sorozat) játszódott le. Az ekkor létrejött kőzetek kialakulásához még nem járult hozzá szinte semmilyen - szubdukálódott - újraolvadt üledékes vagy differenciálódott (granitoid) kőzet. Valószínűleg még nem működött a lemeztektonika.

Ez a 3,5-3,2 milliárd évvel ezelőtti időszakban kezdődhetett megváltozni. Az első juvenilis (fiatal) kéreg keletkezése 3,2 milliárd éve történhetett meg. Ekkor jelentős változások mentek végbe, amelyet az izotóp összetétel eltolódása is jelez. Az ezt követő 3 milliárd év során fokozatosan növekedtek és fejlődtek a kontinensek. A Wilson-ciklus (~szuperkontinens ciklus) számos alkalommal egyesítette és darabolta fel a szárazföldeket. Ennek következtében jöttek létre  a hegységek, majd ezek lepusztulásával az üledékes kőzetek. A lemeztektonika jelentősen befolyásolta az élővilág fejlődését. A szétdarabolódó, elkülönülő kontinenseken új fajok jöttek létre. A szárazföldek elhelyezkedése komoly hatást gyakorolt a Föld éghajlatára. A lemeztektonika tehát alapvető mozgatórugója a földi rendszerek fejlődésének. Ám Næraa alapvető munkája rávilágít arra, hogy a lemeztektonikai is csak egy fejezete a kéreg fejlődésének, amely kb. 3,2 milliárd éve kezdődött és szerencsére még ma is tart.

További ajánlataink

A matematikát már sokan tekintették az univerzum alapvető nyelv... »
Őssejt-terápia: előnyök és hátrányok. Ezekről manaps... »
Molnár Gyula Ferenczy Noémi-díjas grafikus, a Moholy-Nagy Művé... »
Az idegsejteknek adott elektromos impulzusokkal, távirányít... »